14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udgangsbekendtgørelsen § 42

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 182 af 26. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Udgifter
Udgifter til rejse og ophold afholdes af den indsatte.

•••

Stk. 2 Der kan ydes tilskud til dækning af rejseudgifter efter regler, der fastsættes af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••
profile photo
Profilside