TV-overvågningsloven § 3a

Denne konsoliderede version af tV-overvågningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tv-overvågning

Lov nr. 278 af 09. juni 1982,
jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 24. februar 2023

§ 3a

Offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke tv-overvågning, som forestås af politiet eller kriminalforsorgen, eller med henblik på beskyttelse af militære anlæg.