14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Toldloven § 10c

Uddrag fra forarbejderne til toldloven § 10c:

Toldloven indeholder regler om kontrol og toldbehandling, jf. kapitel 4. I dette kapitel fastsættes blandt andet reglerne for tilsyn og kontrol med personer, herunder kontrolbeføjelser for Skatteforvaltningen og pligt til henholdsvis at angive og anmelde likvide midler, jf. §§ 10 a, 23 og 24. Toldlovens kapitel 7 om bestemmelser om straf m.v. indeh...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.