14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksreklameloven § 7

Lov om forbud mod tobaksreklame m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksreklameloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 586 af 26. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Overtrædelse af §§ 3, 45 og 5 a straffes med bøde.

•••

Stk. 2 I regler, der fastsættes i medfør af § 5 a, stk. 4, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside