Tobaksreklameloven § 7

Denne konsoliderede version af tobaksreklameloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Lov nr. 492 af 07. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 26. marts 2021,
som ændret ved lov nr. 2071 af 21. december 2020

§ 7

Overtrædelse af §§ 3, 45 og 5 a straffes med bøde.

Stk. 2 I regler, der fastsættes i medfør af § 5 a, stk. 4, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.