Bøger, som nævner Tjenestemandsloven § 12

Administrative dispositioner

- Side 555 -

...arbejdsfunktionen til et andet selskab uden for koncernen (med fastholdelse af de særlige tjenestemandsrettigheder hos det overdragende selskab). Højesteret fremhævede, at overflytningen ikke ville medføre væsentlige ændringer til skade for de ansatte. Dommene i U 2004.1568 H og U 2012.3621 H om tvangsudlån af tjenestemandsansatte peger i samme retning.

Læs på Jurabibliotek