Bøger, som nævner Tinglysningsloven § 42i

Erhvervsjura (16. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

3. Pant i rettigheder

- Side 363 -

Pantsætning af andele i andelsboligforeninger sker efter de særlige regler om andelsboligbogen, som bygger på principper svarende til bilbogen, se nærmere tinglysningslovens §§ 42 i-42 o.

Læs på Jurabibliotek