Tilbageleveringsloven § 14

Denne konsoliderede version af tilbageleveringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande

Lov nr. 521 af 26. maj 2010

§ 14

Er det mellem den anmodende stat og erhververen aftalt, at erhververen beholder ejendomsretten til genstanden, eller at ejendomsretten overdrages til en fysisk eller juridisk person, der har bopæl i den anmodende stat, kan der ikke kræves erstatning efter § 13.