Taxilov § 32

Denne konsoliderede version af taxilov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1538 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 22. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1567 af 12. december 2023

§ 32

Transportministeren kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et godkendt uddannelsessted, hvis

  • 1) uddannelsesstedet groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen eller

  • 2) der ikke har været uddannelsesvirksomhed inden for de seneste 12 måneder.