14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Taxilov § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af taxilov og bygger på lov nr. 1538 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Tilsyn
Transport-, bygnings- og boligministeren fører tilsyn med, at betingelserne for opretholdelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til et kørselskontor og chaufførkort fortsat er til stede.

•••

Stk. 2 Transportministeren fastsætter regler om, hvilken dokumentation der skal indsendes til brug for tilsynet.

•••
profile photo
Profilside