Talsmandsbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af talsmandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 413 af 09. april 2015

§ 5

 Hvis ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn taler for det, kan kriminalforsorgsområdet fastsætte begrænsninger i talsmandens, herunder en fælles talsmands, ret til kontakt med en medindsat, når den medindsatte er