14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Talsmandsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af talsmandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 413 af 09. april 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 De indsatte skal have mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd, jf. straffuldbyrdelseslovens § 34, stk. 1.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet skal tage initiativ til jævnlige drøftelser med de valgte talsmænd og skal i øvrigt tilvejebringe de fornødne muligheder for de indsattes medindflydelse.

•••

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet skal gøre notat om de drøftelser, der finder sted.

•••
profile photo
Profilside