14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 34

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Medindflydelse
De indsatte skal have mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd.

•••

Stk. 2 På hver afdeling eller for bestemte grupper af indsatte vælges en talsmand. Alle indsatte kan vælges som talsmand. Alle de indsatte eller talsmændene har ret til at vælge en fælles talsmand. Valg af talsmænd og fælles talsmand foregår ved skriftlig, hemmelig afstemning, der kontrolleres af institutionen og repræsentanter for de indsatte i fællesskab.

•••

Stk. 3 De indsatte har ikke ret til at deltage i drøftelser vedrørende sager om enkeltpersoner eller sager, der vedrører institutionens sikkerhed.

•••

Stk. 4 Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse. Talsmandsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside