Lovkommentarer, som nævner Sygedagpengeloven § 25

Sygedagpengeloven (1. udg.)
Forfattere: John Klausen
Udgivelsesdato: 24. nov 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 25 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 25, om det har en betydning.

§ 25 . Varighedsbegrænsning for pensionister

Læs lovkommentar til § 25 på side 244 til 248.

Læs på Jurabibliotek