Sundhedsloven § 213c

Denne konsoliderede version af sundhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 08. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, lov nr. 478 af 26. april 2022, lov nr. 907 af 21. juni 2022, lov nr. 368 af 02. april 2023 og lov nr. 413 af 25. april 2023

§ 213c

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "genoptræningssteder" i stedet for "genoptræningscentre", jf. § 1, nr. 15, i lov nr. 656 af 8. juni 2016. Sygehusenheder, klinikker, praksisser, plejecentre, plejehjem, bosteder, sundheds- eller genoptræningscentre og andre behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udøver behandling, skal lade sig registrere hos de centrale sundhedsmyndigheder, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Regionsrådet skal registrere regionens sygehusenheder hos centrale sundhedsmyndigheder.

Stk. 3 I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "fastætter" i stedet for "fastsætter" og "et" i stedet for "at", jf. § 1, nr. 15, i lov nr. 656 af 8. juni 2016. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om registrering efter stk. 1, herunder regler om nærmere afgrænsning af de behandlingssteder, der skal lade sig registrere, undtagelser til denne registrering, og at registrering skal ske elektronisk.

Stk. 4 Styrelsen for Patientsikkerhed kan i særlige tilfælde bestemme, at et behandlingssted omfattet af stk. 1 ikke skal lade sig registrere.