Sundhedsbekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af sundhedsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 965 af 22. juni 2022

§ 17

Kriminalforsorgsområdet kan helt eller delvist afholde udgiften til behandling i videre omfang, hvis der er tandlægefaglig indikation herfor, og ganske særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde i det enkelte tilfælde taler herfor.