14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 965 af 22. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Kriminalforsorgsområdet kan helt eller delvist afholde udgiften til behandling i videre omfang, hvis der er tandlægefaglig indikation herfor, og ganske særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde i det enkelte tilfælde taler herfor.

•••
profile photo
Profilside