14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strandingsloven § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strandingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1711 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Politidirektøren udenfor København har for møde i strandingstilfælde ret til godtgørelse for befordring mellem strandingsstedet og sin bolig eller efter omstændighederne nattekvarteret efter reglerne i § 864 i lov om statens tjenestemænd af 27. juni 1927 samt ret til time- og dagpenge efter reglerne i samme lovs § 865.

•••

Stk. 2 De politidirektøren tilkommende beløb afholdes, for så vidt der foreligger en strandingsmasse, af denne, og ellers af statskassen.

•••
profile photo
Profilside