Strålebeskyttelsesloven § 8

Denne konsoliderede version af strålebeskyttelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Lov nr. 23 af 15. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 1185 af 08. juni 2021

§ 8

Strålekilder, anlæg og udstyr skal være konstrueret, indrettet, vedligeholdt, afmærket og sikret på en sådan måde, at sandsynligheden for og omfanget af stråleudsættelse er så lavt som med rimelighed opnåeligt.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om forhold efter stk. 1, herunder krav til strålekilder, anlæg og udstyr og til sikring, eftersyn og kontrol.