14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 27

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Overførsel af indsatte fra arresthus til fængsel
En indsat i et arresthus skal overføres til fængsel, når betingelserne i § 21, stk. 3 og 4, og § 28, stk. 1 og 3, ikke længere er opfyldt. Overførsel kan dog undlades, hvis reststraffen er kortvarig.

•••

Stk. 2 En indsat i et arresthus kan endvidere overføres til fængsel

  • 1) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,

  • 2) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i arresthuset eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme eller

  • 3) af hensyn til muligheden for at yde den indsatte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand.

•••

Stk. 3 Afgørelsen af, om en overførsel efter stk. 1 eller 2 skal ske til åbent eller lukket fængsel, træffes efter bestemmelserne i § 22, jf. §§ 24 og 25.

•••
profile photo
Profilside