14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 14

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Kriminalforsorgen skal ved en beregning af straffetiden fastlægge

  • 1) tidspunktet for løsladelse efter udståelse af hele straffen,

  • 2) tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 2/3 af en tidsbestemt straf, jf. straffelovens § 38, stk. 1, og

  • 3) tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af en straf af fængsel på livstid, jf. straffelovens § 41, stk. 1.

•••

Stk. 2 Er den dømte varetægtsfængslet efter endelig dom, anses fuldbyrdelsen af fængselsstraffen for påbegyndt den dag, dommen er afsagt.

•••

Stk. 3 Er den dømte på fri fod efter endelig dom, anses fuldbyrdelsen af fængselsstraffen for påbegyndt, når den dømte modtages eller anholdes med henblik på straffuldbyrdelsens iværksættelse.

•••
profile photo
Profilside