14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 115

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 115

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§115 Som sagens parter anses den dømte, tredjemand, hvis genstande eller penge konfiskeres, jf. §§ 73 og 123, og justitsministeren.

•••

Stk. 2 Såfremt retten finder det fornødent, beskikker den en advokat for den dømte, medmindre denne selv har antaget en sådan.

•••
profile photo
Profilside