Bøger, som nævner Straffeloven § 106

Strafferettens almindelige del (2. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm og Trine Baumbach
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

9. Hensyntagen til udenlandske retsregler og domme

- Side 441 -

...er ikke den straf, som ville være blevet udmålt i den konkrete sag i det pågældende land, men derimod den udenlandske strafferamme (maksimalden straf). Den danske domstol kan altså godt anvende en højere straf end den, der er praksis for i det pågældende land, og den kan godt tage hensyn til udmålingspraksis i landet, men den er ikke bundet heraf.

Læs på Jurabibliotek