14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spilleloven § 47

Lov om spil paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spilleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1303 af 04. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Spillemyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af den ansvarlige tilladelsesindehaver i forbindelse med udbud og arrangering af spil og til at efterse disses tekniske faciliteter til brug for spillene, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale og korrespondance og andre dokumenter, der kan have betydning for tilsynet, uanset om disse oplysninger er på papir eller på elektroniske medier.

•••

Stk. 2 Tilladelsesindehaveren og dennes ansatte skal yde spillemyndigheden fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af eftersynet.

•••

Stk. 3 Spillemyndigheden kan pålægge tilladelsesindehaverne at afgive oplysninger om spillevirksomheden og anmode om udlevering eller indsendelse af det i stk. 1 nævnte materiale.

•••

Stk. 4 Leverandører og udlejere af udstyr til udbud af spil skal på begæring give spillemyndigheden oplysninger om deres leverancer til tilladelsesindehavere omfattet af denne lov.

•••
profile photo
Profilside