Spilleafgiftsloven § 17

Denne konsoliderede version af spilleafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgifter af spil

Lov nr. 698 af 25. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 13. august 2020,
som ændret ved lov nr. 2226 af 29. december 2020 og lov nr. 375 af 28. marts 2022

Gevinstopsparing
§ 17

Der skal af gevinster fra gevinstopsparing, jf. lov om gevinstopsparing, betales en afgift på 15 pct. beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.