14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 446

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§446 Kriterier ved fastsættelse af bjærgelønnen
Bjærgeløn skal fastsættes med henblik på at opmuntre til bjærgning, idet følgende kriterier skal tages i betragtning:

  • a) Det bjærgedes værdi.

  • b) Den dygtighed og de anstrengelser, som bjærgeren har udvist for at forhindre eller begrænse miljøskade.

  • c) I hvor høj grad bjærgningen er lykkedes.

  • d) Farens karakter og grad.

  • e) Den dygtighed og de anstrengelser, som bjærgeren har udvist for at bjærge fartøjet, andre genstande og menneskeliv.

  • f) Den tid, bjærgeren har anvendt, samt hans omkostninger og tab.

  • g) Risikoen for at pådrage sig erstatningsansvar samt anden risiko for bjærgeren eller dennes udstyr.

  • h) Hvor hurtigt bistanden blev ydet.

  • i) Tilgængelighed og anvendelse af fartøjer eller andet udstyr beregnet til brug for bjærgninger.

  • j) Beredskab, effektivitet og værdi af bjærgerens udstyr.

•••
profile photo
Profilside