14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 For at et skib kan anses som dansk og sejle under dansk flag, må dets ejer være dansk.

•••

Stk. 2 Som dansk ejer anses:

  • 1) Danske statsborgere.

  • 2) Danske statsinstitutioner og kommuner.

  • 3) Juridiske personer, som er oprettet i medfør af dansk lovgivning eller registreret som danske selskaber, stiftelser eller foreninger her i landet.

•••

Stk. 3 Partrederier anses for dansk ejede, hvis mindst halvdelen af partrederiet ejes af fysiske eller juridiske personer, som er omfattet af stk. 2, og den bestyrende reder opfylder betingelserne i stk. 2.

•••
profile photo
Profilside