14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 13

Lov om socialtilsyn paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 01. juli 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Tilbuddenes vedtægter
Private tilbud, jf. § 12 b, skal have en vedtægt.

•••

Stk. 2 Vedtægten skal indeholde:

  • 1) Angivelse af navn, hjemsted og formål.

  • 2) Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier).

  • 3) Udpegning af ledelse og ledelsens opgaver, ansvar og dispositionsret over for tredjemand.

  • 4) Regler om hæftelse for gældsforpligtelser.

  • 5) Regler for, hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

  • 6) Procedurer for vedtægtsændringer.

  • 7) Regler for anvendelse af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse.

  • 8) Regler om bestyrelsens sammensætning.

•••

Stk. 3 Socialtilsynet påser, at vedtægterne opfylder kravene i stk. 2.

•••
profile photo
Profilside