14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skovloven § 30

Lov om skove paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skovloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om

  • 1) betaling af produktionsafgifter på juletræer og pyntegrønt, som dyrkes her i landet,

  • 2) opkrævningen af de afgifter, som er nævnt i nr. 1, herunder om betaling af renter og gebyrer, når indbetaling sker for sent, og om, at opkrævningen og administrationen heraf henlægges til en brancheorganisation, og

  • 3) anvendelse af midlerne til de formål, der fremgår af § 31, stk. 1, og den andel, tilskuddet kan udgøre af de faktiske omkostninger.

•••
profile photo
Profilside