14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skifteloven § 46

Lov om ægtefælleskifte m.v. paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1808 af 03. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Inhabilitet
Ingen må handle som bobehandler, hvis den pågældende er nærstående til en af parterne eller afhængig af denne, eller hvis der som følge af den pågældendes interesse i sagens udfald eller af andre grunde er tvivl om den pågældendes upartiskhed.

•••

Stk. 2 En bobehandler må ikke erhverve nogen del af boets aktiver. Det samme gælder nærstående til bobehandleren eller ansatte i dennes virksomhed.

•••
profile photo
Profilside