14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsbesætningsloven § 30

Lov om skibes besætning paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsbesætningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Loven træder i kraft den 1. februar 1997.

•••

Stk. 2 Lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 105 af 7. februar 1994, og sønæringslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 31. maj 1990, ophæves.

•••

Stk. 3 De i medfør af lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 105 af 7. februar 1994, og sønæringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 31. maj 1990, udstedte regler forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside