14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven § 60

Skattekontrollov paragraf 60

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 283 af 02. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60 Advokaters oplysningspligt
Advokater skal, i det omfang advokaten foretager økonomiske dispositioner på sin klients vegne eller med klienten, efter anmodning give told- og skatteforvaltningen oplysninger om en klient vedrørende:

  • 1) Omsætning med eller for klienten af penge og lign. og af kreditmidler og værdipapirer.

  • 2) Aftaler med eller for klienten om terminskontrakter og købe- og salgsretter.

  • 3) Aftaler med eller for klienten om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe og lign.

  • 4) Økonomiske dispositioner i forbindelse med administration af en klients faste ejendom.

•••

Stk. 2 Oplysningerne, jf. stk. 1, skal være nødvendige for skattekontrollen. Opbevares oplysningerne i elektronisk form, kan told- og skatteforvaltningen forlange, at oplysningerne udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes digitalt i et anerkendt filformat.

•••
profile photo
Profilside