14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skatteindberetningsloven § 18

Uddrag fra forarbejderne til skatteindberetningsloven § 18:

Til § 18
Den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 18 er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 10 A.Forslagets § 18, stk. 1 og 2, foreslås omskrevet i forhold til de tilsvarende stykker i den gældende § 10 A i skattekontrolloven. Dette for at øge forståeligheden af bestemmelserne. Der er med selve omskrivningen ikke tilsigtet nogen materie...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.