Bøger, som nævner Serviceloven § 99

3.2. Faktum

- Side 924 -

...påstand om, at det skulle anerkende, at hun var berettiget til bilstøtte i medfør af servicelovens § 99. Landsretten fandt ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte det skøn, der i 2003 blev udøvet af nævnet, hvorefter kvindens funktionsevne ikke var varigt nedsat, således som dette begreb skulle forstås i relation til servicelovens § 99.

Læs på Jurabibliotek