Serviceloven § 63b

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. juli 2024,
som ændret ved lov nr. 644 af 11. juni 2024

§ 63b

(Ophævet)