Lovkommentarer, som nævner Selskabsskatteloven § 4A