Lovkommentarer, som nævner Selskabsskatteloven § 2

Selskabsskatteloven Bind I (1. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz
Udgivelsesdato: 29. nov 2019
DJØF Forlag

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

§ 2

Læs lovkommentar til § 2 på side 290 til None.

Læs på Jurabibliotek