Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 2

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

Til stk. 1. Beregning af selskabsskatten og selskabsskattesatsen

- Side 24 -

Herudover vil den foreslåede nedsættelse af selskabsskattesatsen tillige omfatte udenlandske selskabers m.v. faste driftssteder og ejendomme m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a), b) og f).

Læs på Jurabibliotek§ 21

- Side 49 -

Stk. 2. Indtægt og fortjeneste som nævnt i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, som modtages af et udenlandsk pensionsinstitut omfattet af § 13 J

Læs på JurabibliotekTil stk. 2. Indtægt og fortjeneste som nævnt i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, som modtages af et udenlandsk pensionsinstitut omfattet af § 13 J

- Side 51 -

...af en fast ejendom beliggende her i landet, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b. Skattepligten omfatter tillige fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven eller reglerne om genvundne afskrivninger. Satsen på de 22 pct. svarer til selskabsskattesatsen og fremgår af selskabsskattelovens § 21, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...2 i selskabsskattelovens § 21, stk. 1, hvoraf det fremgår, at indkomstskatten for indtægt og fortjeneste som nævnt i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, som modtages af et udenlandsk pensionsinstitut, der er omfattet af den foreslåede § 13 J i selskabsskatteloven, jf. lovforslagets § 1, nr. 11, udgør 15,3 pct. af den skattepligtige indkomst.

Læs på Jurabibliotek