Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 17

Bemærk, at § 17 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 17, om det har en betydning.

5.8. Lovændringer

- Side 394 -

I forbindelse med gennemførelsen af direktivet foreslås det præciseret, at »selskabsskat« er den indkomstskat (på p.t. 30 pct.), der i henhold til selskabsskattelovens § 17, stk. 1, pålægges de i lovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 c-2 f, 3 a-6, og § 3, stk. 7, nævnte selskaber og foreninger m.v.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 396 -

Den gældende regel i selskabsskattelovens § 17, stk. 2, der gælder alt udbytte vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, uanset ejerandel, er ikke i overensstemmelse med bestemmelsen i moder-/datterselskabsdirektivets artikel 4, stk. 1, 2. pind, som affattet ved ændringsdirektivet (se afsnit 2.2.2.4.).

Læs på Jurabibliotek

(...)

Det foreslås derfor, at der indsættes et nyt stk. 2, i selskabsskattelovens § 17, der alene skal finde anvendelse vedrørende datterselskabsudbytte, og at den gældende § 17, stk. 2, der bliver stk. 3, herefter alene skal finde anvendelse vedrørende andet udbytte.

Læs på Jurabibliotek