14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 214

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 214

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§214 Undtagelse vedrørende medarbejdere
§§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller i et datterselskab.

•••

Stk. 2 Ledelsesprotokollen for det centrale ledelsesorgan skal indeholde bemærkning om enhver disposition omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 3 Dispositioner omfattet af stk. 1 kan kun ske med midler, der i henhold til § 180 kan udbetales som udbytte.

•••
profile photo
Profilside