Selskabsloven § 172

Denne konsoliderede version af selskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov nr. 470 af 12. juni 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1168 af 01. september 2023,
som ændret ved lov nr. 1553 af 12. december 2023

Betingelser for konvertible gældsbreves registrering i en værdipapircentral
§ 172

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om

  • 1) betingelser for konvertible gældsbreves registrering i en værdipapircentral,

  • 2) afgivelse af oplysninger til en værdipapircentral,

  • 3) at selskabet skal bære samtlige omkostninger ved konvertible gældsbreves udstedelse gennem en værdipapircentral og ved konvertible gældsbreves indskrivning og opbevaring m.v. i et kontoførende institut, og

  • 4) at § 63 finder tilsvarende anvendelse ved konvertible gældsbreve.