Selskabsloven § 153

Denne konsoliderede version af selskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov nr. 470 af 12. juni 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1168 af 01. september 2023,
som ændret ved lov nr. 1553 af 12. december 2023

§ 153

Forhøjelse af kapitalselskabets kapital kan ske ved

  • 1) tegning af nye kapitalandele,

  • 2) overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse eller

  • 3) udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants.

Stk. 2 Nye kapitalandele kan ikke tegnes under forbehold eller til underkurs.