Bøger, som nævner Selskabsloven § 11

Aktie- og anpartsselskabsret (15. udg.)
Forfattere: Paul Krüger Andersen
Udgivelsesdato: 20. aug 2021
DJØF Forlag

Erhvervsstyrelsen

- Side 93 -

...selskaberne frit foretage ændringer i deres forhold i form af vedtægtsændringer, ændringer i ledelsesforholdene, fusioner, spaltninger, omdannelse eller likvidation. Alle ændringer i forhold, der en gang er anmeldt, skal anmeldes, jf. selskabslovens § 11. Denne regel omfatter alle de netop nævnte forhold. Selskabsloven indeholder derudover en række be-

Læs på Jurabibliotek