SCE-loven § 9

Denne konsoliderede version af sCE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om det europæiske andelsselskab

Lov nr. 454 af 22. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 01. juli 2019,
som ændret ved lov nr. 554 af 07. maj 2019 og lov nr. 2601 af 28. december 2021

§ 9

Administrationsorganet skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Stk. 2 Flertallet af administrationsorganets medlemmer må ikke være administrerende direktører i SCE-selskabet.

Stk. 3 Administrationsorganet skal udpege mindst 1 administrerende direktør med ansvar for den daglige ledelse. Gældende andelspraksis og lovgivningen i øvrigt, der i andelsselskaber gælder for direktionen, anvendes med de fornødne tilpasninger på administrerende direktører.