14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 30

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2016.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ophæves.

•••

Stk. 3 Anmeldelser, sikkerhedsdokumenter, sikkerhedsrapporter, beredskabsplaner og oplysninger til offentligheden, udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, eller tidligere regler, bevarer deres gyldighed, indtil de skal fornys efter reglerne i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside