Rigsretsloven § 72

Denne konsoliderede version af rigsretsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rigsretten

Lov nr. 100 af 31. marts 1954,
jf. lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986,
som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000

§ 72

Justitsministeren gør forestilling angående sagen til kongen og drager omsorg for dommens fuldbyrdelse.