Rigsretsloven § 2

Denne konsoliderede version af rigsretsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rigsretten

Lov nr. 100 af 31. marts 1954,
jf. lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986,
som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000

§ 2

Rigsretten består af de ordentlige medlemmer af Højesteret og et tilsvarende antal af folketinget efter forholdstal for 6 år valgte medlemmer. Folketingets medlemmer kan ikke vælges til eller virke som medlemmer af rigsretten.

Stk. 2 For hver af de valgte vælges der efter forholdstal straks to stedfortrædere.

Stk. 3 Hvis nogen af de af folketinget valgte dommere udtræder af rigsretten inden valgperiodens udløb, tager den for vedkommende først valgte stedfortræder sæde i rigsretten i hans sted for den tilbageværende del af perioden. Er den først valgte stedfortræder ude af stand dertil, eller udtræder også han af rigsretten, indtræder den anden stedfortræder.

Stk. 4 Der foretages ikke supplerende valg af stedfortrædere.

Stk. 5 Er sag rejst ved rigsretten, beholder de af folketinget valgte medlemmer deres sæde i retten for denne sags vedkommende, selvom det tidsrum, for hvilket de er valgt, udløber.