14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsvirkningsloven (Æ2)  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 16e

Lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 16e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsvirkningsloven (æ2) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1814 af 23. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16e Skifteretten kan ved skifte af fællesboet i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring bestemme, at en ægtefælle skal betale et beløb til den anden ægtefælle for at sikre, at denne ikke stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende, hvis

  • 1) ægteskabet har været af længere varighed og

  • 2) der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder.

•••

Stk. 2 Ved afgørelsen skal der tages hensyn til ægteskabets varighed, ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt.

•••
profile photo
Profilside