14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 59c

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område paragraf 59c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59c Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med social- og ældreministeren antallet af beskikkede medlemmer og stedfortrædere, der udpeges til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter indstilling fra organisationerne efter § 59 a, stk. 4 og 5, og § 59 b, stk. 4 og 5.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesudvalgets medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Udpegning sker med virkning fra den 1. juni i året efter det kommunale valgår. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

•••

Stk. 3 Som medlemmer kan ikke udpeges personer,

  • 1) der er ansat i en kommune eller valgt til kommunalbestyrelsen,

  • 2) der er ansat eller valgt i en arbejdsløshedskasse,

  • 3) der er arbejdsgiver, eller

  • 4) der tidligere i to fulde perioder har været beskikket enten som medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg eller har været udpeget som medlem eller stedfortræder i Arbejdsmarkedets Ankenævn.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan uagtet stk. 3, nr. 4, beslutte, at udpegning ud over to fulde perioder kan finde sted, hvis der ellers ikke vil kunne udpeges de nødvendige medlemmer til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

•••
profile photo
Profilside