14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 735

Lov om rettens pleje paragraf 735

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§735 Forsvareren beskikkes af rettens præsident. Sagerne fordeles så vidt muligt mellem de antagne forsvarere efter omgang og under hensyn til de ledige mødetidspunkter, forsvarerne har oplyst til retten, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Sigtede skal have lejlighed til at angive, hvem sigtede ønsker som forsvarer. Rettens præsident kan fastsætte en frist herfor. Er den pågældende villig til at lade sig beskikke, imødekommes sigtedes ønske, medmindre andet følger af stk. 3.

•••

Stk. 3 En person kan ikke beskikkes til forsvarer, hvis

  • 1) der er påviselig risiko for, at den pågældende vil hindre eller modvirke sagens oplysning, eller

  • 2) den pågældendes medvirken væsentligt vil forsinke behandlingen af sagen.

•••

Stk. 4 Efter anmodning træffes afgørelser efter stk. 3 af retten ved kendelse.

•••
profile photo
Profilside