14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 633

Lov om rettens pleje paragraf 633

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§633 Fogedretten kan bestemme, at arresteret løsøre skal fratages skyldneren, når det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Løsøret opbevares på fordringshaverens bekostning af fogedretten eller af den, fogedretten bemyndiger dertil.

•••

Stk. 2 Ved arrest i rede penge tages beløbet i forvaring af fogedretten.

•••
profile photo
Profilside