14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 629

Lov om rettens pleje paragraf 629

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§629 Inden arrestforretning påbegyndes eller arrest foretages, kan fogedretten bestemme, at fordringshaveren som betingelse for arrest skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres skyldneren ved arresten.

•••

Stk. 2 Fogedretten bestemmer sikkerhedens art og størrelse.

•••
profile photo
Profilside